Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Основними завдання відділу є:

        - ведення бухгалтерського обліку дотримуючись єдиних методичних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інструкцій, виданих Державним казначейством України;
        - розробка на підставі розрахунків виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ і організацій проектів кошторисів та бюджетних запитів, поданих їх фінансовому управлінню у встановленому порядку;
        -отримання звітів про використання кошторисів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, аналіз ефективності використання ними бюджетних коштів;
        - складання штатних розписів;
        - здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
        - в межах своїх повноважень організує виконання актів законодавства України, нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів у сфері фінансово бюджетних відносин, приймає участь в розробці нормативно-правових актів, бюджетних програм.

№ кабінету
 Посада ПІБ Телефон
 301 Начальник відділу, головний бухгалтер Кузовова Людмила Миколаївна (06139) 3-36-00
 303-304 Заступник начальника відділу Тілініна Оксана Анатоліївна (06139) 6-63-21
 303-304 Головний спеціаліст, бухгалтер Ніколаєва Наталія Андріївна (06139) 6-63-21
 303-304 Головний спеціаліст, бухгалтер Поліщук Наталія Сергіївна (06139) 6-63-21
 303-304 Головний спеціаліст, бухгалтер Єрмоленко Світлана Михайлівна (06139) 6-63-21
 303-304 Головний спеціаліст, бухгалтер Колесник Наталія Сергіївна (06139) 6-63-21

Поштова адреса: вул. Курчатова,11
Електронна адреса: isp_bush@en.gov.ua