Юридичне управління

Основними завданнями управління є:

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та додержання законодавства міською радою та її виконавчими органами, їх керівниками, посадовими особами місцевого самоврядування та службовцями під час виконання покладених на них функціональних обов'язків і завдань;

- здійснює претензійно-позовну роботу, представляє у встановленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судах всіх ланок та всіх інстанцій, у тому числі загальних, господарських, адміністративних та інших інстанцій, державних органах влади, установах, організаціях, підприємствах під час розгляду правових питань та спорів;

- самостійно, а також спільно з міським головою, його заступниками, керівниками виконавчих органів здійснює прийом громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян, у межах своєї компетенції дає консультації з питань, вирішення яких входить до компетенції міського голови, міської ради, виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

 
кабінету
 Посада ПІБ Телефон
 307 Начальник управління Поліщук Дмитро Васильович (06139) 3-32-40
 306 Заступник начальника управління Єришова Наталія Іванівна (06139) 3-32-40
 306 Головний спеціаліст Панчук Руслан Валерійович (06139) 3-32-40
 306 Головний спеціаліст Дробот Іван Степанович (06139) 3-32-40
 306 Головний спеціаліст Сущенко Людмила Миколаївна (06139) 3-32-40

Поштова адреса: вул.Курчатова, 11
Електронна адреса: pravo@en.gov.ua