Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Основними завданнями управління є:

        1. Забезпечення реалізації, у межах законодавства, на території міста державної політики у сфері цивільного захисту.
        2. Керівництво діяльністю органів ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
        3. Розробка заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території міста і реагування на них.


№ 
кабінету
Посада ПІБ Телефон

708

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Овчатов Олександр Анатолійович

(06139) 6-57-17

710

Начальник відділу планування та прогнозування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Поляцький Микола Васильович

(06139) 6-57-80

709

Головний спеціаліст відділу планування та прогнозування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Близнюк Ольга Леонідівна

(06139) 6-57-80

710

Начальник відділу моніторингу та координації дій управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Синюк Олександр Олександрович

(06139) 6-57-80

Фойє 1 поверху

Відповідальні чергові відділу моніторингу та координації дій управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Черненко Василь Павлович

 

Цемко Віктор Миколайович

 

Пригода Віктор Петрович

 

Клімов Ілля Сергійович

(06139) 6-55-66


        Щовівторка з 15.00 до 17.00 начальником управління з питань НС та ЦЗН міської ради здійснюється прийом громадян міста.

Поштова адреса: 71502, м.Енергодар, вул.Курчатова, 11
Електронна адреса: chs@en.gov.ua, chs1@en.gov.ua

З В І Т

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради про результати організації і проведення  внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляд вдома

У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), станом на 20.09.2017 послугу догляд вдома отримують 184 осіб (чоловіків – 33, жінок 151). З них:

-         інвалідів загального захворювання – 59 осіб;

-         ветеранів війни – 34 особи;

-         інвалідів війни  - 1 особа ;

-         учасник БД  – 1 особа;

-         ветеранів праці – 164 особи;

-         постраждалі в наслідок аварії на  чорнобильській АЕС  – 9 осіб;

-         без категорії – 10 осіб;

за 90 років – 15 осіб;

за 80 років – 52 особи.

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», та наказу начальника управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради від 03 липня 2017 р. №23 «Про проведення внутрішньої оцінки якості  надання соціальних послуг» територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської (далі територіальний центр) ради до  було:

- організовано і проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальної послуги    «догляд вдома»  з 8 серпня по 28 вересня 2017 року;

- призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг  та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення і аналіз;

- затверджено склад Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг;

- затверджено порядок та план проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру.

 

Пріоритетними завданнями територіального центру, при проведенні внутрішнього   моніторингу та оцінки якості соціальної послуги «догляд вдома», є:

 

- оптимізація діяльності роботи відділення, що надає послугу «Догляд вдома»;

-   підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

-   дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги «догляд вдома»;

- дотримання вимог до якості соціальної послуги встановлених у Державному стандарті;

- виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів, щодо їх усунення;

-  визначення результативності надання соціальних послуг;

- виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних послуг;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

 

 

Методи оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників;

- спостереження за процесом надання соціальних послуг;

- бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;

- вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальних послуг у територіальному центрі проводиться систематичний моніторинг, що включає проведення анкетування/опитування отримувачів соціальної послуги, їх законних представників, аналіз відгуків, щодо організації та надання соціальної послуги. Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома, було організовано опитування отримувачів послуги. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання.

В опитуванні прийняло участь 143 отримувача соціальної послуги, що складає 77%.

Проаналізувавши результати анкетування, ми прийшли до висновку, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги догляд вдома, жодний підопічний не висловив бажання змінити соціального робітника. Аналіз анкет отримувачів соціальної послуги догляду вдома демонструє позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Так відділеннями догляду вдома розроблено та впроваджено процедуру консультацій з отримувачами соціальної послуги догляду вдома, членами їх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги догляду вдома вимогам, встановленим у Державному стандарті догляду вдома.

Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляд вдома відбувається шляхом планових чи позапланових (оперативних) перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, які фіксуються журналі перевірки якості надання соціальної послуги, телефонного опитування, проведення співбесід з отримувачами соціальної послуги догляду вдома. Так, за звітний період було проведено 143 планові перевірки, які затвердженні графіком перевірок соціальних робітників на дільницях на кожний місяць, що забезпечує систематичність й виключає дублювання перевірок;

Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома, які безпосередньо надають соціальну послугу, щоденно проводять самооцінку своєї діяльності, результати якої щотижнево обговорюються на виробничих нарадах.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися:

- показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведенні у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 №760;

-  рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

 

Результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та

оцінки якості соціальної послуги «догляд вдома».

І. Оцінка кількісних показників соціальної послуги догляд вдома.

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як

частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються статуси. Отже проаналізуємо кількісні показники соціальної послуги «догляд вдома»:

-  кількість скарг від отримувачів соціальної послуги за звітний період. До  територіального центру надійшла одна скарга, яка відповідно зареєстрована в журналі обліку особистого прийому громадян. Відповідь надана в терміни у відповідності до чинного законодавства. Отже відсотковий еквівалент- 0,26%. Статус – добре;

- частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома складає 95%. Статус - добре;

-  частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації складає 0%. Статус – незадовільно.  Спеціалісти територіального центру відвідують робочі наради,  семінари, круглі столи, які проводяться як на території так і поза межами міста. На навчаннях спеціалісти переймають досвід колег інших підрозділів бюджетної сфери. З метою самоосвіти, можливості надання інформаційних, консультативних послуг, на протязі року з соціальними робітниками проведено 12 виробничих навчань. На оперативних нарадах обговорюються законопроекти, які визначають соціальну політику держави.

-  частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома – 100 %. Дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік. Статус – добре.

-  відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю -

дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державномустандарті догляду вдома – 100 %. Статус- добре.

Таким чином, для кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре», проте один показник отримав статус «незадовільно», що значно вплинуло на загальний показник. Отже для

оцінювання кількісного показника якості соціальної послуги догляд вдома в цілому присвоюється узагальнений статус «ЗАДОВІЛЬНО».

 

 

ІІ. Оцінка якісних показників соціальної послуги догляд вдома, що передбачені Державним стандартом догляду вдома:

      1) адресність та індивідуальний підхід (100% - статус «добре»)

 

Критерії оцінювання:

 - наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100%) – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги догляду вдома;

- наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги (100%) – індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та завідувачем відділенням соціальної допомоги вдома. Індивідуальний план складався за формою згідно з Додатком 3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги і завідувачем відділення соціальної допомоги вдома. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий залишається в особовій справі;

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (100%) – індивідуальні плани переглядаються один раз на півроку при повторному визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги;

 

2) результативність (86,4% - статус «добре»)

 

Критерії оцінювання:

 

-  рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками

отримувачів соціальної послуги) (95%) – отримувачі не повністю задоволенні соціальною послугою догляду вдома згідно проведеного анкетування, телефонного опитування, співбесіди;

- надані послуги відповідають запланованим послугам.  Кількість наданих послуг відповідає  кількості запланованих послуг (100%)

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у

процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась (50%) – отримувачі соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану

порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась;

- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним

представникам (92%) – в ході перевірок соціальних робітників на дільницях, проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості проводилися опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Були отриманні позитивні відгуки щодо роботи соціальнихробітників. Також постійно проводиться інформаційно роз’яснювальна робота щодо якісного соціального обслуговування, (3%) – висловили завищені вимоги до надавача послуги., (5%) - на момент перевірки отримувачі послуги тимчасово відсутні.

- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%)–відповідно до Положення про порядок та умови преміювання працівників Колективного договору затвердженого зборами трудового колективу 30.01.2014 року та зареєстрованого виконавчим комітетом Енергодарської міської ради №08/14 від 18.02.2014 на 2014-2017 роки.;

- проведення внутрішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома (100%) – з часу запровадження Державного стандарту, моніторинг з якості проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3) своєчасність (92% - статус «добре»)

 

Критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк (100%) – дотримуються вимоги розділів Державного стандарту догляду вдома.

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома (100%) – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту догляду вдома;

- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі (100%) - строки та терміни надання соціальної послуги відповідають

зазначеним у договорі

кількість невідкладних випадків, на які було надано відповідь протягом 24 годин відповідно до кількості невідкладних випадків (75%).  У 25 % випадків заява була подана перед вихідними днями.

 

4) доступність та відкритість (90% - статус «задовільно»)

 

Критерії оцінювання:

- наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – біля приміщень наявні паркувальні місця для забезпечення мобільності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної

послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (80%) – у

кожному приміщенні відповідних відділень наявні інформаційні оголошення,

проте не завжди присутня інформація про інші установи з надання соціальних послуг, куди могли б звернутися отримувачі соціальних послуг;

 

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус

«добре»)

Критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів

соціальної послуги (100%) – в ході опитування отримувачі послуг не висловлювали зауважень, проте деякі зауважували,  що хотіли більш чуйного ставлення до них, а не ділового, формального;

- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) – соціальні робітники у своїй роботі використовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних дій, щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано;

- наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності (100%) – у договорі про соціальне обслуговування п.2.3 передбачено: Працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

- дотримання принципу конфіденційності (100%) – працівниками відділення

вжиті заходи,  щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону

України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо

отримувачів послуги. Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Соціальні робітники інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

 

6) зручність (90% - статус  («добре»)

 

- визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо (90%) – надавачі послуг намагаються організовувати свою діяльність так, щоб адаптувати свої послуги до ритму життя отримувачів послуг, а також враховувати потреби отримувачів. 10% отримувачів послуги забажали отримувати послугу поза графіком робочого часу (вечірній час, вихідні дні)

 

7)професійність (100% - статус «добре»)

 

Критерії оцінювання:

-  штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням

спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%)- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації Територіального центру соціального обслуговування (надання

соціальних послуг);

- наявні затверджені посадові інструкції (100%) - затверджені посадові інструкції завідувача відділення соціальної допомоги вдома, соціального працівника, фахівця з соціальної роботи, соціального робітника. Працівники відділення соціальної  допомоги вдома володіють знаннями й навичками та в більшій мірі відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 із змінами та доповненнями внесеними наказом від 25 січня 2016 року № 45;

- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) - в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Кваліфікаційним вимогам щодо освіти відповідного напряму підготовки відповідають всі фахівці та працівники;

- наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (100%) – всі соціальні робітники мають особисті медичні книжки та пройшли обов’язковий медичний огляд;

- наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері

надання соціальних послуг (100%) - графік проведення нарад з виробничих питань, з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг складається 1 раз на тиждень, щосереди

- наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, витратних матеріалів,

для надання соціальної послуги (50%) - недостатньо забезпечені соціальні робітники засобами захисту, спецодягом, для надання соціальних послуг, завідувач відділення – комп’ютером, принтером;

- участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, "круглих столах" тощо (100%) – фахівці що надають соціальну послугу за можливістю приймають участь у заходах що проводять фахові установи, як району так і міста.

 

Підводячи підсумки, необхідно врахувати, що чисельний показник виражається у відсотковому еквіваленті від 0 до 100 %, після чого, в залежності від значення, йому присвоюються статуси (табл.1). Статуси показників охоплення по кожному критерію узагальнюються і статус, який переважає, присвоюється для групи показника забезпечення якості в цілому. Отже, дані табл. 1 свідчать, що для якісних показників забезпечення соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре», тому присвоюється узагальнений статус «добре» для загального оцінювання якісних показників соціальної послуги догляд вдома.

 

Таблиця 1. Статус якісних показників забезпечення

соціальної послуги догляд вдома

Якісний показник

 

 

 

 

 

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до

100%

 

від 51% до 79%

від 0% до 50%

 

Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та

відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 

Наступним кроком є узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги догляд вдома. З табл.2 видно, що оцінка кількісного показника якості – «добре» (90%), а для якісного показника - «добре» (90%). Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги в цілому – «ДОБРЕ» (90%).

 

Таблиця 2. Оцінка якості соціальної послуги

догляд вдома в цілому

Показники

Статус

Рекомендації по роботі

відділення соціальної

допомоги вдома

 

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з

відділенням соціальної

допомоги вдома

 

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

 

         Висновок: незважаючи на узагальнений статус показників «добре» відділенням соціальної допомоги вдома планується ряд заходів спрямованих на усунення виявлених недоліків, удосконалення процедури обслуговування й підвищення якості соціальної послуги догляд вдома. Насамперед це;

- активізувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

- продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома;

- організувати роботу щодо якісного стажування та навчання надавачів соціальної послуги догляд вдома;

- забезпечити встановлення у доступних місцях інформаційних стендів, визначити відповідальних за інформаційне наповнення  стендів щодо актуальної інформації з надання соціальних послуг;

- запровадити щомісячно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям).

- продовжувати оперативно реагувати на звернення громадян,  щодо соціального обслуговування;

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

 


Голова комісії з моніторингу

та оцінки якості соціальних послуг                                                                                                      О.В.Мозжиліна