Перелік любительських об'єднань

1. Клуб «В кругу друзей» (кур. Іванова С.М., Глєбова Т.О.). 
2. Клуб «Промінь» (кур.Іванова С.М.) 
3. Рок-клуб (кер.Белевцов О.В.) 
4. Фотоклуб «Скіфія» (кер.Гумовський О.Б.) 
5. Аматорське об’єднання «Мастер и мастерица» (кур.Христиченко Т.П.) 
6. Танцювальний клуб «Бруклин» (кер.Белянінов Р.М.) 
7. Шаховий клуб «Белая ладья» (кер.Ворушило В.Г.) 
8. Клуб аніматорів (кур.Глєбова Т.О.) 
9. Літературно-творче об’єднання ім. П. Черноусова (кер.Шилова Л.Л.) 
10. Аматорське об’єднання громадських екскурсоводів (кур.Христиченко Т.П.) 
11. Клуб любителів кімнатних рослин – студія «Фіалка» кур.Христиченко Т.П.)