Кредитний рейтинг міста

    31.05.2018 рейтингове агентство Кредит-рейтинг оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу м.Енергодара на рівні АА-. Прогноз рейтингу – стабільний.

    Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2017 рік, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної у розпорядженні комунальної власності та перспективних планах на майбутнє.

    Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА- характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

    Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

    Стабільнийпрогнозвказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

    Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

    збереження у 2014-2017 рр. позитивної динаміки соціально-економічного розвитку та гарного стану місцевих фінансів, що забезпечується стабільною роботою містоутворюючих підприємств енергетичного комплексу;
високий рівень бюджетної забезпеченості міста: обсяг доходів бюджету м. Енергодара без урахування трансфертів у розрахунку на одного мешканця в 2017році перевищував (в 1,9 рази) середній показник по місцевих бюджетах у цілому та показники багатьох міст України, співставних за адміністративно-територіальним статусом;
задовільний стан об’єктів житлово-комунального господарства;
низький рівень консолідованого боргу за одночасної відсутності прямого боргового навантаження та достатні можливості бюджету щодо залучення й обслуговування кредитних ресурсів для розвитку міського господарства.
    Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

    монофункціональність економіки міста, що зумовлює високий рівень галузевої концентрації джерел наповнення доходної частини бюджету та надзвичайно високий рівень концентрації джерел надходжень від одного платника податків– ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», надходження від якого у 2017році становили 64,2% доходної частини загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів;
вплив негативних чинників на фінансовий ринок і невисока ділова активність в окремих секторах економіки, що негативно впливає на потенціал зростання і платоспроможність економічних суб'єктів.
    Повну історію рейтингів м. Енергодар можна переглянути на сайті агентства.

    Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.

    Для отримання докладнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
Профільний аналітичний відділ, Олена Самойлова, тел.: (044) 490-25-50
e.samoilova@mail.credit-rating.com.ua