Форма заяви про надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків

щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Новий бланк звернення до органів ДФС за довідкою про доходи друкується на аркуші А4 з двох боків разом з приміткою