Виконання бюджету міста Енергодар за період з 31 серпня по 04 вересня 2015 року

опубліковано 7 вер. 2015 р., 01:49 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради   [ оновлено 7 вер. 2015 р., 01:49 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 31 серпня по 04 вересня 2015 року


В період з 31 серпня по 04 вересня 2015 року надходження до бюджету міста склали 5 358 730,12грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 410 225,45грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

МІСТА ЕНЕРГОДАРА З 31 СЕРПНЯ ПО 04 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ 

Фінансування з міського бюджету за вищезазначений період в розрізі економічної класифікації має наступний вид:

  • на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 133 621,00грн. або 32,6% загального обсягу;

  • на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 15 528,70грн. або 3,8% загального обсягу;

  • на оплату послуг (крім комунальних) – 14 127,00грн. або 3,4% загального обсягу;

  • на відрядження - 890,00грн. або 0,2% загального обсягу;

  • на поточні трансферти – 139 072,40грн. або 34,0% загального обсягу;

  • на інші виплати населенню – 4 286,35грн. або 1,0% загального обсягу;

  • на придбання предметів довгострокового користування для установ культури – 102 700,00грн. або 25,0% загального обсягу.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 137 907,35грн. або 33,6% загального обсягу видатків.

В період з 31 серпня по 04 вересня 2015 року за рахунок субвенції з Державного бюджету профінансовано видатки:

  • за рахунок освітньої субвенції – 1 703 700,00грн.;

  • за рахунок медичної субвенції – 2 082 750,00грн.;

  • на надання пiльг з послуг зв'язку, iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот), на компенсацiю втрати частини доходiв у зв'язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян в сумі – 31 260,00грн.


В період з 31 серпня по 04 вересня 2015 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 593,4тис.грн.