Виконання бюджету міста Енергодар за період з 18 по 22 квітня 2016 року

опубліковано 25 квіт. 2016 р., 05:51 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради   [ оновлено 25 квіт. 2016 р., 05:51 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 18 по 22 квітня 2016 року


        В період з 18 по 22 квітня 2016 року надходження до бюджету міста склали 13 849 719,09грн.
        За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 7 456 015,94грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 
МІСТА ЕНЕРГОДАРА З 18 ПО 22 КВІТНЯ 2016 РОКУ 
В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ


Фінансування з міського бюджету за вищезазначений період в розрізі економічної класифікації має наступний вид:

  • на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано – 5 735 478,00грн. або 76,9% загального обсягу;

  • на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 82 575,40рн. або 1,1% загального обсягу;

  • на продукти харчування – 1 900,00грн.;

  • на оплату послуг (крім комунальних) – 104 081,78грн. або 1,4% загального обсягу;

  • на відрядження - 13 791,73грн. або 0,2% загального обсягу;

  • на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 20 974,02грн. або 0,3% загального обсягу;

  • на окремі заходи по реалізації окремих державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 82 600,46грн. або 1,1% загального обсягу;

  • на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 357 970,29грн. або 18,2% загального обсягу;

  • на соціальне забезпечення – 56 636,06грн. або 0,8% загального обсягу;

  • на інші поточні видатки – 8,20грн.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 5 814 988,08грн. або 78,0% загального обсягу видатків.

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 637 766,67грн.


В період з 18 по 22 квітня 2016 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 2 767,6тис.грн.