Виконання бюджету міста Енергодар за період з 05 по 09 жовтня 2015 року

опубліковано 12 жовт. 2015 р., 04:24 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради   [ оновлено 12 жовт. 2015 р., 04:24 ]

Виконання бюджету міста Енергодар за період

з 05 по 09 жовтня 2015 року


В період з 05 по 09 жовтня 2015 року надходження до бюджету міста склали 12 337 897,07грн.

За цей же період згідно графіку фінансування з місцевого бюджету профінансовано на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 17 301 098,79грн., а саме на наступні галузі:

СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

МІСТА ЕНЕРГОДАРА З 05 ПО 09 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ

В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ 

Фінансування з міського бюджету за вищезазначений період в розрізі економічної класифікації має наступний вид:

 • на оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано 4 105 711,50грн. або 23,7% загального обсягу;

 • на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 84 830,50грн. або 0,5% загального обсягу;

 • на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 390 228,20грн. або 2,3% загального обсягу;

 • на продукти харчування – 812 901,00грн. або 4,7% загального обсягу;

 • на оплату послуг (крім комунальних) – 282 567,78грн. або 1,6% загального обсягу;

 • на відрядження - 65 347,94грн. або 0,4% загального обсягу;

 • на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 311 915,36грн. або 1,8% загального обсягу;

 • на фінансування міських програм – 146 464,36грн. або 0,8% загального обсягу;

 • на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 098 989,50грн. або 6,4% загального обсягу;

 • на інші виплати населенню – 192 097,31грн. або 1,1% загального обсягу;

 • на дезінфекцію відкритих територій для комунального підприємства «Промінь» - 3 300,00грн.;

 • на підготовку до осінньо-зимового періоду об'єктів житлового фонду, в т.ч. придбання МШП, матеріалів та запчастин для проведення поточних ремонтів для комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» - 36 750,00грн. 0,2% загального обсягу.

Протягом цього періоду за рахунок коштів фонду охорони навколишнього середовища було профінансовано видатки на суму 9 769 995,34грн. або 56,5% загального обсягу видатків (придбання обладнання для очистки (знезараження) води типу OSECLC+ для реалізації проекту "Реконструкція з модернізацією території знезараження питних вод ГПВ в м.Енергодар Запорізької обл.", заходи з озеленення міста Енергодар, т.ч.: улаштування квітника, заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, у т.ч.: моніторинг підземних вод в зоні впливу об'єднаних очисних споруд, моніторинг підземних вод у районі господарчо-питного водозабору, моніторинг підземних вод в зоні впливу полігону ТПВ для комунального підприємства «Підприємство комунальної власності»).

За звітний період з міського бюджету до Державного бюджету України передано коштів в сумі 1 488 300,00грн.

На фінансування захищених статей видатків за звітний період з міського бюджету спрямовано 5 812 853,37грн. або 33,6% загального обсягу видатків.

В період з 05 по 09 жовтня 2015 року за рахунок субвенції з Державного бюджету профінансовано видатки:

 • виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 43 062,72грн.;

 • на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги до досягнення дитиною трирічного віку, на виплату допомоги при народженні дитини, на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на виплату допомоги на дітей одиноким матерям, на виплату тимчасової державної допомоги дітям, на виплату допомоги при усиновленні дитини, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 3 545 122,28грн.;

 • надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу – 37,00грн.;

 • за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 795,41грн.;

 • на надання пiльг з послуг зв'язку, iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот), на компенсацiю втрати частини доходiв у зв'язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян в сумі – 29 478,00грн.


В період з 05 по 09 жовтня 2015 року управлінням ДКСУ у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3 670,3тис.грн.