Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за травень 2017 року

опубліковано 2 черв. 2017 р., 03:47 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за травень 2017 року


Протягом  травня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 72 189 747,19грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  57 094 512,40грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 19 129 663,82грн.;

- надходження до спеціального фонду – 15 095 234,79грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за травень 2017 року здійснені на суму 59 686 221,43грн., в тому числі по загальному фонду – 59 686 221,43грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у травні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 9,0% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  24 401 614,11грн. або 40,9% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 398 943,91грн. або 0,7% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 503 785,29грн. або 0,8%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 655 776,78грн.  або 2,8%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  480 412,81грн. або 0,8% загального обсягу, на видатки на відрядження – 200 729,71грн. або 0,3% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 830 214,33грн. або 1,4% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 814 080,41грн. або 1,3% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 19 499 635,02грн. або 32,7% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 5 359 464,25грн. або 9,0% загального обсягу, на інші поточні видатки – 187 864,81грн. або 0,3% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування житлово-комунального господарства – 32,3% та установ освіти– 28,9%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 10,6%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,2%, видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 9,0%) – 9,7%, державне управління – 4,4%, культура і мистецтво – 3,4%, фізична культура і спорт – 0,5%.

На фінансування захищених статей видатків у травні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 38 104 554,76грн. або 63,8%  загального обсягу видатків.

У травні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 21,6млн.грн.

Comments