Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за лютий 2016 року

опубліковано 1 бер. 2016 р., 06:51 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради   [ оновлено 1 бер. 2016 р., 06:53 ]

Інформація про виконання бюджету міста

Енергодара за лютий 2016 року


Протягом лютого 2016 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 45 313 838,02грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали 43 307 243,27грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 10 329 087,79грн.;

- надходження до спеціального фонду – 2 006 594,75грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за лютий 2016 року здійснені на суму 29 342 073,25грн., в тому числі по загальному фонду – 28 541 697,85грн. та по спеціальному фонду – 800 375,40грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у лютому 2016 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 4 913 300,00грн. або 17,2% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями – 13 257 289,65грн. або 46,4% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 1 118 111,28грн. або 3,9% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 25 444,75грн. або 0,1% загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 831 836,04грн. або 2,9% загального обсягу, на оплату послуг (крім комунальних) – 553 479,55грн. або 1,9% загального обсягу, на видатки на відрядження – 162 455,00грн. або 0,6% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 908 311,46грн. або 3,2% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм – 206 326,90грн. або 0,7% загального обсягу, на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 767 387,47грн. або 9,8% загального обсягу, соціальне забезпечення – 3 766 776,60грн. або 13,2% загального обсягу, інші видатки – 30 979,15грн. або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти – 37,9% та видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 17,2%) – 17,4%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: соціальне забезпечення – 14,1%, житлово-комунальне господарство – 9,7%, органи місцевого самоврядування – 8,5%, охорона здоров’я – 7,8%, культура і мистецтво – 3,6%, фізична культура і спорт – 0,8%, видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 0,2%.

На фінансування захищених статей видатків у лютому 2016 року по загальному фонду бюджету спрямовано 23 702 958,50грн. або 83,0% загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у лютому 2016 року, які були проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) склали 91 000,00грн. та були направлені на:

  • придбання предметів довгострокового користування для установ культури та органів місцевого самоврядування – 91 000,00грн. або 100% загального обсягу.

У лютому 2016 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 5 026,0тис.грн.