Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за квітень 2017 року

опубліковано 4 трав. 2017 р., 03:29 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради   [ оновлено 4 трав. 2017 р., 03:29 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за квітень 2017 року


Протягом  квітня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 56 757 555,81грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  55 728 862,56грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 15 059 157,57грн.;

- надходження до спеціального фонду – 1 028 693,25грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за квітень 2017 року здійснені на суму 39 343 097,01грн., в тому числі по загальному фонду – 39 321 266,52грн. та спеціальному фонду – 21 830,49

Із загального обсягу здійснених видатків у квітні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн. або 13,6% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  23 248 533,17грн. або 59,1% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 554 068,38грн. або 1,4% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 24 019,98грн. або 0,1%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 450 153,94грн.  або 3,7%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  524 925,91грн. або 1,3% загального обсягу, на видатки на відрядження – 129 638,54грн. або 0,3% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1 124 599,11грн. або 2,9% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 682 020,88грн. або 1,7% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 1 280 669,14грн. або 3,3% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 4 923 821,52грн. або 12,5% загального обсягу, на інші поточні видатки – 25 115,95грн. або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти – 41,6% та видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 13,6%) – 14,9%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: охорона  здоров’я – 14,5%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 14,1%, державне управління – 7,3%, культура і мистецтво – 4,3%, житлово-комунального господарства – 2,7%, фізична культура і спорт – 0,5%, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 0,1%.

На фінансування захищених статей видатків у квітні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 36 124 827,72грн. або 91,9%  загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у квітні 2017 року спрямовані:

-                     на оплату дезінфекції та дератизації території для КП «ЦД «Промінь» - 21 830,49грн. або 100% загального обсягу.

У квітні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3,2млн.грн.