Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за квітень 2015 року

опубліковано 6 трав. 2015 р., 21:49 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради   [ оновлено 6 трав. 2015 р., 21:50 ]

Інформація про виконання бюджету міста

Енергодара за квітень 2015 року        Протягом квітня 2015 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 39 159 544,47грн., в т. ч.:
        - надходження до загального фонду склали 39 140 302,37грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 11 344 748,72грн.;
        - надходження до спеціального фонду – 19 242,10грн.
        Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.
        Видатки міського бюджету за квітень 2015 року здійснені на суму 37 395 878,94грн., в тому числі по загальному фонду – 34 099 698,15грн. та по спеціальному фонду – 3 296 180,79грн.
        Із загального обсягу здійснених видатків у квітні 2015 року по загальному фонду бюджету на кошти, що передаються до державного бюджету спрямовано 4 464 800,00грн., або 13,1% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями – 15 957 281,98грн., або 46,8% загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 916 539,23грн., або 2,7% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 390 823,40грн., або 7,0% загального обсягу, на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 989 821,76грн., або 5,8% загального обсягу, соціальне забезпечення – 5 487 293,62грн., або 16,1% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 245 113,97грн., або 0,7% загального обсягу, інші видатки – 2 648 024,19грн., або 7,8% загального обсягу.
        Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти – 35,0% та кошти, що передаються до державного бюджету – 13,1%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: органи місцевого самоврядування – 5,6%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 17,3%, охорона здоров’я – 17,8%, житлово-комунальне господарство – 5,1%, культура і мистецтво – 4,0%, фізична культура і спорт – 0,7%, транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика – 0,8%, інші – 0,6%.
        На фінансування захищених статей видатків у квітні 2015 року по загальному фонду бюджету спрямовано 29 924 288,28грн., або 87,8% загального обсягу видатків.
        Видатки по спеціальному фонду бюджету у квітні 2015 року, що були проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та залишку коштів бюджету розвитку на початок року, здійснені на суму 3 296 180,79грн., з них направлено на:
  • придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт установ освіти – 2 341 999,90грн., або 71,0% загального обсягу (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за фінансові зобов’язання 2014 року); 
  • придбання обладнання і предметів довгострокового користування установ культури – 157 198,00 або 4,8% загального обсягу (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за фінансові зобов’язання 2014 року); 
  • капітальний ремонт покрівлі житлових будинків - 580 972,32грн., або 17,6% загального обсягу; 
  • погашення кредиторської заборгованості за фінансові зобов’язання 2014 року комунальними підприємствами - 216 010,57грн., або 6,6% загального обсягу. 
        У квітні 2015 року управлінням Державної казначейської служби у м. Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 15,7 млн. грн.