Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за березень 2018 року

опубліковано 12 квіт. 2018 р., 04:45 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради   [ оновлено 12 квіт. 2018 р., 04:45 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за березень 2018 року


Протягом  березня 2018  року до   бюджету  міста надійшло доходів у сумі 67 895 030,59грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  65 993 347,05грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 14 986 856,62грн.;

- надходження до спеціального фонду – 1 901 683,54грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки  міського бюджету за березень 2018 року здійснені на  суму    70 747 381,68грн. по загальному фонду.

Із загального обсягу здійснених видатків у березні 2018 року  на реверсну дотацію спрямовано 7 288 500,00грн.   або   10,3%    загального   обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  24 797 760,02грн. або 35,1%  загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 295 354,87грн. або 0,4% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 25 246,26грн., на придбання продуктів харчування – 1 448 582,87грн.  або 2%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  338 166,36грн. або 0,5%  загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1 309 315,35грн. або 1,9%  загального обсягу, на видатки на відрядження – 143 101,09грн. або 0,2% загального обсягу, на дослідження і розробки  окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм –6 800 144,96грн. або 9,6% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 21 564 860,44грн. або 30,5% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 6 673 442,81грн. або 9,4% загального обсягу, інші – 62 906,65грн. або 0,1% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти – 30,2% та житлово-комунального господарства – 30,2%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,7%, охорона  здоров’я – 9,4%, видатки, не віднесені до основних груп (реверсна дотація) – 10,3%, державне управління – 7,2%, культура і мистецтво – 1,7%, фізична культура і спорт – 0,3%.

На фінансування захищених статей видатків у березні 2018 року по загальному фонду бюджету спрямовано    41 542 847,31грн. або 58,7%  загального обсягу видатків.

У березні 2018 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 29 204,5тис.грн.