Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за березень 2017 року

опубліковано 10 квіт. 2017 р., 04:53 Сектор комп'ютерного забезпечення Енергодарської міської ради   [ оновлено 10 квіт. 2017 р., 04:54 ]

Інформація про виконання бюджету міста

 Енергодара за березень 2017 року


Протягом  березня 2017 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 55 487 429,30грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали  54 025 278грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 14 651 893,32грн.;

- надходження до спеціального фонду – 1 462 151,30грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за березень 2017 року здійснені на суму 40 598 022,94грн., в тому числі по загальному фонду – 40 598 022,94грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у березні 2017 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 5 353 700,00грн.   або 13,2% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями –  23 274 757,12грн. або 57,3% загального обсягу, на предмети, обладнання та інвентар – 485 452,82грн. або 1,2% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 22 091,31грн. або 0,1%  загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 482 533,24грн.  або 3,6%  загального обсягу, на оплату послуг   (крім   комунальних) –  343 277,27грн. або 0,8% загального обсягу, на видатки на відрядження – 237 037,73грн. або 0,6% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 337 799,43грн. або 5,8% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих  заходів по реалізації державних    (регіональних) програм – 490 039,62грн. або 1,2% загального обсягу, на субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям) – 1 441 305,13грн. або 3,6% загального обсягу, на соціальне забезпечення  – 5 009 848,43грн. або 12,3% загального обсягу, на інші поточні видатки – 120 180,84грн. або 0,3% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти – 41,4% та охорона  здоров’я – 14,9%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація – 13,2%) – 13,8%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 13,6%, державне управління – 7,6%, культура і мистецтво – 4,7%, житлово-комунального господарства – 3,2%, фізична культура і спорт – 0,8%.

На фінансування захищених статей видатків у березні 2017 року по загальному фонду бюджету спрямовано 37 480 729,53грн. або 92,3%  загального обсягу видатків.

У березні 2017 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі  здійснені  проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 3,1млн.грн.