Оголошення про проведення закупівель
ЗАПИТ 
цінових пропозицій

від 20 квітня 2015 року1. Замовник:

1.1. Найменування: Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04526934

1.3. Місцезнаходження: вулиця Курчатова,11, м.Енергодар, Запорізька область, 71502

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35413001027023, 35419005027023

1.5 Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Гончаренко Ганна Максимівна, начальник адміністративно-господарського відділу апарату Енергодарської міської ради та її виконавчого комітету, тел. (06139) 4-08-44, e-mail: adminhoz@en.gov.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 198000,00 (сто дев'яносто вісім тисяч) грн.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www en.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Код ДК 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95, А-92 по скретч-картах або талонах)

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: бензин А-95 — 7220л., А-92 — 1950л. по скретч-картам або талонах

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: за адресою замовника

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: травень-грудень 2015 року

5. Основні умови договору: відповідно до розділу IX Закону Украъни “Про здійснення державних закупівель”

6. Строк дії цінових пропозицій: 90 днів

7. Подання цінових пропозицій:

7.1. Місце та спосіб подання: вулиця Курчатова,11, каб. 324, м.Енергодар, Запорізької області, 71502, особисто або поштою

7.2. Строк: 07.05.2015 до 9 год 30 хв.

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце: вулиця Курчатова, 11, каб. 217, м.Енергодар, Запорізької області, 71502

8.2. Дата: 07.05.2015 року

8.3. Час: 10 година 00 хвилинГолова комітету з конкурсних торгів,
керуючий справами виконавчого комітету ____________________ В.В.Біряк

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Климчук-Новачкевич Мирослава Степанівна , тел. 06139 6 26 38, моб. 050 98 777 59

Запит цінових пропозиційІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

від 15 грудня 2014 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04526934

1.3. Місцезнаходження: вулиця Курчатова,11, м.Енергодар, Запорізька область, 71502

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35413001027023

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Климчук-Новачкевич Мирослава Степанівна, начальник відділу охорони здоров’я Енергодарської міської ради,тел.(06139)6-26-38, e-mail klimchuk@en.gov.ua, телефон-факс (06139) 3-22-53,  Гончаренко Ганна Максимівна, начальник адміністративно – господарського відділу апарату Енергодарської міської ради та її виконавчого комітету, тел.(06139)4-08-44телефон-факс 906139) 3-22-53

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 126982,00 (сто двадцять шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп)

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлюwww.en.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода, код 35.30.11-00.00

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 656,032 Гкал

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послугвулиця Курчатова,11,м.Енергодар, Запорізька область, 71502

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.01.2015 до 31.12.2015 року

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговорикомунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, юридична адреса: пр.Будівельників,17, офіс 5-1, місто Енергодар, Запорізька область, 71503; телефон-факс (06139) 5-74-24

6. Інформація про ціну пропозиції: всього на суму 126981,55 (сто двадцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят одна грн. 55 коп.), вартість 1 Гкал. - 193,56 грн.

7. Умова застосування переговорної процедуривідповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 ЗУ “Про здійснення державних закупівель” – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

8. Додаткова інформація: рішення про застосування переговорної процедури прийнято комітетом з конкурсних торгів 15.12.2014, протокол №27


Голова комітету з конкурсних торгів,

керуючий справами виконавчого комітету ___________ В.В.Біряк


Секретар комітету з конкурсних торгів:

Климчук-Новачкевич М.С. (06139) 6 26 38, моб. 050 98 777 59


ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі 
від 15 грудня 2014 року 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04526934

1.3. Місцезнаходження: вул.Курчатова,11, м.Енергодар, Запорізька обл., 71502

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Климчук-Новачкевич Мирослава Степанівна, начальник відділу охорони здоров’я Енергодарської міської ради,тел.(06139)6-26-38, e-mail klimchuk@en.gov.ua, Гончаренко Ганна Максимівна, начальник адміністративно – господарського відділу апарату Енергодарської міської ради та її виконавчого комітету, тел.(06139)4-08-44

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі : 15.12.2014протокол №27

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода, код 35.30.11-00.00

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 656,032 Гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вулиця Курчатова,11 ,м.Енергодар, Запорізька область, 71502

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.01.2015 до 31.12.2015 року

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32166551

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс:

юридична адреса: пр.Будівельників,17, офіс 5-1, місто Енергодар, Запорізька область, 71503; телефон-факс (06139) 5-74-24

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 ЗУ “Про здійснення державних закупівель” – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі : відсутність конкуренції з технічних причин на послуги з постачання пари і гарячої води. Комунальне підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради займає монопольне (домінуюче) становище як суб’єкт природної монополії на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в територіальних межах міста Енергодара.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

- Лист Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.08.2013 року № 02-29.3/08-3121 «Про надання інформації»Голова комітету з конкурсних торгів,

керуючий справами виконавчого комітету _________________ В.В.Біряк

Секретар комітету з конкурсних торгів

Климчук-Новачкевич Мирослава Степанівна , тел. 06139 6 26 38, моб. 050 98 777 59